Atgal

FILM–SKILLS

FILM SKILLS  tai Talino universiteto Baltijos kino, medijų ir menų mokyklos inicijuotas bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje projektas, vystomas kartu su Latvijos kultūros akademija (Latvijos kino mokykla), Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Talino kino kūrėjų asociacija ir „Lithuanian Shorts“. 20222023 m. sėkmingai įgyvendintas projekto pirmasis etapas.

Šio projekto tikslas  parengti kino profesijų profesinės kvalifikacijos standartus, kurie būtų sąsaja tarp darbo rinkos, aukštojo mokslo institucijų ir kitų mokymo formų pripažinimo. Didėjant filmų gamybos paslaugų poreikiui, didėja ir poreikis specialistų, turinčių technines ir koordinuojančias pareigas. Projekto metu rengiami profesiniai standartai, kino darbuotojų pareigybių aprašymai padėtų suprasti įgūdžių spragas, trūkstamas kompetencijas. „FILMSKILLS“ siekia atitikti audiovizualinės industrijos poreikius, taikant taikomąjį ir akademinį požiūrį į aukštąjį kino mokslą – įgūdžiai, įgyti aukštojo mokslo srityje, turėtų patenkinti darbo rinkos lūkesčius, ir atvirkščiai, audiovizualinės industrijos dalyviai turėtų galėti gauti papildomų lėšų mokymo ir įgūdžių įtvirtinimui.

 

Daugiau informacijos  www.balticfilmskills.com

2022–2023 m. įvykdytos veiklos

Atlikdami Baltijos regiono kino industrijos tyrimą, projekto „Baltic Film Skills“ partneriai parengė 30 išsamių kino profesijų aprašų, apibūdinančių konkrečius vaidmenis šiandienos filmavimo aikštelėse. Taip pat, parengė 18 mokymosi kursų aprašų, padėsiančių užtikrinti kinematografijos studijų programų ir kino pramonės tendencijų atitikimą standartams. Sukurta medžiaga naudinga švietimo institucijoms, pedagogams ir audiovizualinės industrijos atstovams: aprašuose aiškiai aprašyti įgūdžiai, reikalingi mažiau žinomų kino profesijų atstovams, dirbantiems filmavimo aikštelėje. Ši medžiaga padės tiek naujokams, tiek profesionalams suvokti, kokių įgūdžių ir kompetencijų reikalauja kino pramonė, ir juos įgyti. Be to, jau veikia internetinė svetainė (www.balticfilmskills.com), kurioje galima rasti tekstinę medžiagą ir vaizdo įrašus, skirtus pristatyti visuomenei mažiau žinomas kino profesijas. Informacija „Baltic Film Skills“ svetainėje pateikta anglų, estų, latvių ir lietuvių kalbomis.

Projekto rėmėjai